Ako niste u potpunosti zadovoljni s kupljenim proizvodom, možete ga vratiti ili zamijeniti u roku od 14 radnih dana nakon primitka pošiljke. Naknadne reklamacije neće se uvažavati. Proizvod mora biti nekorišten i u originalnom pakiranju, zajedno sa originalnim računom i garancijom koje ste primili uz pošiljku. Ako ne želite zamjenu proizvoda, vratit ćemo uplaćeni iznos na Vaš račun. Troškove povrata i slanja nove robe snosi sam kupac.

Kupac ima pravo na povrat proizvoda koje nije naručio ili proizvoda koji su oštećeni, a oštećenje nije nastalo prilikom transporta. U tom slučaju, u dogovoru s kupcem, odobrit ćemo povrat proizvoda te kupcu poslati novu pošiljku bez dodatnih troškova. Uz vraćenu robu potrebno je priložiti original računa i svu dokumentaciju koju ste primili uz pošiljku.

OBAVIJEST O NAČIN U PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp., 110/15) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

  • Alati Matić d.o.o.
  • Prečnica 2
  • 10370 Dugo selo

ili na e-mail adresu: info@alati-matic.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti :

Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk
Ili
Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, www.hgk.hr/centar-za-mirenje    

Garancije

Reklamacije proizvoda u garantnom roku rješavaju se u ovlaštenim servisima i pod uvjetima opisanim u garantnom listu koji će biti isporučen uz svaki električni, akumulatorski ili benzinski alat.
Servise svih električnih i akumulatorskih alata izvan garantnog roka možete obaviti u naša četiri servisa.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, te naziv i količinu robu koju vraćate. Primjerak takvog obrasca se nalazi na kraju ovog članka.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana uručenja  robe osobi koju ste odredili kao primatelja robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami, iznosit će isti iznos koji ste Vi platiti za dostavu ako se dogovori dostava kurirskom službom koja Vam je robu i dostavila. 

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Alati Matić d.o.o. vam pruža brzu i jednostavnu zamjenu ili povrat proizvoda.

Nazovite nas na 098 727 222, ili pošaljite email na info@alati-matic.hr.